MENU

SPOLEK ČESKÁ KANADA

NOVÝ SVĚT

Chráníme přírodu a krajinu na území Nového Světa

Hlavním cílem Spolku je ochrana přírody a krajiny na území Nového Světa, který je součástí Přírodního parku Česká Kanada, který byl vyhlášen OÚ Jindřichův Hradec 1.7.1994. Jednotlivé usedlosti, ležící v původních polohách, mají zachované architektonické formy vesnických chalup s obdélným půdorysem a sedlovou střechou tradičního sklonu. Žádný z těchto objektů není přestavěn natolik, aby se vymykal měřítkově či barevně. Zástavba zasazená do mírně zvlněného terénu náhorní plošiny s množstvím dřevinných skupin a lemovaná okraji souvislých porostů vytváří prostorově poměrně uzavřenou lokalitu vynikající absencí rušivých prvků. Osada Nový Svět se vyznačuje dochovaností urbanistické struktury stavu první třetiny 19. století. Dochovalost vztahu zástavby a jejího krajinného rámce je třeba považovat za významný znak kulturní a historické charakteristiky a za hodnotu, které se týkají požadavky Evropské úmluvy o krajině. Doplnění vesnice novějšími objekty se nevymykalo charakteru rozptýlené struktury. Urbanistická struktura zástavby pro osadu Nový Svět je ukončená.


Události

Významné události v lokalitě nového světa

Balvanité ostrůvky

V roce 2001 byl Městským úřadem v Jindřichově Hradci registrován významný krajinný prvek „Náhorní planina …