MENU

Balvanité ostrůvky

V roce 2001 byl Městským úřadem v Jindřichově Hradci registrován významný krajinný prvek „Náhorní planina s balvanitými ostrůvky a vegetací Terezín- Nový Svět“ s cílem udržet současný stav krajiny a vnést do vědomí majitelů pozemků poznatek o tom, že je zde dochován mimořádně cenný stav krajiny. Mapa zde.

Pozemky se měly využívat tak jako do té doby – bez nevhodných zásahů a změn jejich charakteru. Bohužel se ne vždy podařilo pravidla dodržet a v roce 2016 byly odstraněny některé balvany ukryté v loukách. Úřad se k tomu postavil tak, že je to akceptovatelné, neboť balvany vadily při sečení luk. Zde je negativní vyjádření české inspekce životního prostředí z 20.7. 2017 (na konci stránky).