MENU

Balvanité ostrůvky

V roce 2001 byl Městským úřadem v Jindřichově Hradci registrován významný krajinný prvek „Náhorní planina s balvanitými ostrůvky a vegetací Terezín- Nový Svět“ s cílem udržet současný stav krajiny a vnést do vědomí majitelů pozemků poznatek o tom, že je zde dochován mimořádně cenný stav krajiny. Mapa zde.

Pozemky se měly využívat tak jako do té doby – bez nevhodných zásahů a změn jejich charakteru. Bohužel se ne vždy podařilo pravidla dodržet a v roce 2016 byly odstraněny některé balvany ukryté v loukách. Úřad se k tomu postavil tak, že je to akceptovatelné, neboť balvany vadily při sečení luk. Zde je negativní vyjádření české inspekce životního prostředí z 20.7. 2017 (na konci stránky).

Přečtěte si článek o dění v okolí rozhledny U Jakuba. Zdroj: Mladá fronta DNES – Čtvrtek 1.9. 2016.

Vážení členové spolku Česká Kanada – Nový Svět,
zvu Vás na valnou hromadu, která proběhne v neděli 28.8.2016 od 14 hod na adrese Nový Svět 19. Na programu valné hromady spolku je zhodnocení uplynulého období tj. od minulé valné hromady spolku konané v r.2015. Těším se na setkání s Vámi.

Za spolek Česká kanada – Nový Svět
Ing.Pavel Sochor, předseda spolku

Vážení členové Sdružení Česká Kanada,
zvu Vás na valnou hromadu, která proběhne v neděli 30.8.2015 od 14 hod na adrese Nový Svět 19, okres Jindřichův Hradec. Na programu valné hromady spolku je vzhledem k nové právní úpravě změna stanov, změna sídla spolku a volba nového výboru spolku. Těším se na setkání s Vámi.

Za Sdružení Česká kanada
Petr Žďárek, místopředseda spolku

Nový Svět 29.7.2015